Soms verkoopt de gemeente stukjes grond die grenzen aan particuliere kavels. Dat noemen we snippergroen, snippergrond of restgrond. (Toekomstige) eigenaren van aangrenzende kavels kunnen die grond kopen.

Huurders komen niet in aanmerking. Ben je van plan de huurwoning te kopen? Je kunt de grond dan mogelijk gelijkt met de woning kopen.

Wat kost het?

Actuele prijzen kun je vinden in de grondprijzenbrief.

Hoe werkt het?

Aan de verkoop van snippergrond stelt de gemeente een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden staan hier op een rij. Uiteraard moet je ook rekening houden met de plaatselijk geldende regelgeving, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

  • Functioneel en beeldbepalend groen komt niet in aanmerking voor verkoop.
  • Verkoop van grond moet ruimtelijk verantwoord zijn.
  • Verkoop van de grond mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties.
  • Door verkoop van de grond mag geen onbereikbare gemeentegrond (“helikopterland”) ontstaan.
  • Bij de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond wordt een recht van opstal gevestigd ter bescherming van het eigendom van de kabels en leidingen.
  • Bij meerdere aanliggende percelen worden alle betrokkenen gevraagd naar hun interesse.

Uitgebreide informatie vind je in de Uitvoeringsnotitie Verkoop Snippergroen en Restgronden Gemeente Weststellingwerf. Die vind je onderaan de pagina bij Documenten.

Aanvullende informatie

Meerdere belanghebbenden en de verkaveling

Wil je snippergrond kopen dat doorloopt en grenst aan de percelen van jouw buren? Dan kun je het groen alleen kopen als de andere buren ook meedoen. Op deze manier vormen alle stukjes samen een aangesloten strook groen. De gemeente streeft naar duidelijke erfgrenzen en wil kantelenvorming/versnippering zo veel mogelijk voorkomen (zie voorbeeldsituaties hieronder), omdat dit kan leiden tot problemen en verrommeling van het straatbeeld.

Documenten

Ben je geïnteresseerd in aankoop van een snippergrond dat grenst aan jouw perceel en in aanmerking komt voor verkoop, vul dan het online aanvraagformulier Snippergroen en Restgronden in.

Vragen?

Neem contact op met een medewerker van het team Vastgoed & Grondzaken van de afdeling Ruimte, bereikbaar via het algemene nummer 14 0561.