Organisaties die sociaal cultureel werk als doel hebben genoemd in de statuten kunnen deze subsidie aanvragen. Deze organisatie richten zich op inwoners van de gemeente Weststellingwerf en zijn niet gericht op winst maken.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • het uitvoeren van groepsactiviteiten gericht op sociaal cultureel werk op regelmatige basis;
  • het stimuleren van sociaal cultureel werk op regelmatige basis.

DigiD linkIndienen subsidieaanvraag

Hoe werkt het?

De aanvraag voor subsidie moet ieder jaar voor 15 maart bij de gemeente Weststellingwerf binnen zijn. U krijgt voor 15 mei bericht over uw aanvraag.

Verantwoording

Het is niet nodig de subsidie te verantwoorden. Wel kan de gemeente achteraf controleren. De gemeente controleert dan of de activiteiten zijn uitgevoerd.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, verdelen we het maximale bedrag onder de organisaties. Hierdoor krijgt iedere vereniging toch een deel van de subsidie.

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020(externe link) en de Subsidieregeling sociaal cultureel werk Weststellingwerf 2020(externe link) gelden voor het aanvragen van subsidie. Leest u deze uitgebreide informatie eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​Tel: 0561-691234 Email: subsidies@weststellingwerf.nl