Subsidieregelingen

Voor een aantal initiatieven en activiteiten kan subsidie aangevraagd worden. In de subsidieregeling staat onder andere beschreven voor welke initiatieven/activiteiten een subsidie mogelijk is, wie de subsidie kan aanvragen en welke informatie daarvoor nodig is.

De gemeente heeft de volgende subsidieregelingen opengesteld.