Organisaties die zich richten op de inwoners van de gemeente Weststellingwerf en niet zijn gericht op winst maken kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • het uitvoeren van groepsactiviteiten gericht op amateurkunstbeoefening op regelmatige basis;
  • het stimuleren van amateurkunstbeoefening op regelmatige basis.

DigiD linkIndienen subsidieaanvraag

Hoe werkt het?

De aanvraag voor subsidie moet ieder jaar voor 15 maart bij de gemeente Weststellingwerf binnen zijn. U krijgt voor 15 mei bericht over uw aanvraag.

Verantwoording

Het is niet nodig de subsidie te verantwoorden. Wel kan de gemeente achteraf controleren. De gemeente controleert dan of de activiteiten zijn uitgevoerd.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, verdelen we het maximale bedrag over de organisaties. Hierdoor krijgt iedere vereniging toch een deel van de subsidie.

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020(externe link) en de Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Weststellingwerf 2020 gelden voor het aanvragen van subsidie. Leest u deze uitgebreide informatie eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​Tel: 0561-691234 Email: subsidies@weststellingwerf.nl