Subsidie voor compensatie onroerende-zaak belasting voor sportinstellingen

Sportinstellingen (stichting of vereniging, niet commercieel) in de gemeente Weststellingwerf met een sportgebouw in eigendom kunnen subsidie aanvragen voor de kosten die zij maken voor onroerende-zaak belasting van het sportgebouw.

DigiDIndienen subsidieaanvraag

Hoe werkt het?

De aanvraag voor subsidie moet ieder jaar voor 15 februari bij de gemeente Weststellingwerf binnen zijn. U krijgt voor 15 mei bericht over uw aanvraag. De volgende documenten moet u aanleveren bij de subsidieaanvraag:

  • de aanslag onroerende-zaak belastingen voor het sportgebouw over het geldende belastingjaar;
  • betaalgegevens waaruit blijkt dat de aanslag is betaald;
  • bewijs dat de sportinstelling is aangesloten bij een sportbond die lid is van de vereniging NOC*NSF.

Het subsidiebedrag is gelijk aan het bedrag van de aanslag.

Verantwoording

Het is niet nodig de subsidie te verantwoorden.

Aanvullende informatie

De verordening compensatieregeling onroerende-zaak belastingen sportinstellingen gemeente Weststellingwerf geldt voor het aanvragen van subsidie. Leest u deze uitgebreide informatie eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​Tel: 0561-691234 Email: subsidies@weststellingwerf.nl