Organisaties die zich richten op inwoners van de gemeente Weststellingwerf en zich niet richten op winst maken, kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • het organiseren van activiteiten die zich richten op het bewegen van ouderen;
  • activiteiten die ouderen helpen om langer thuis te wonen;
  • activiteiten die ouderen helpen om mee te doen in de samenleving;
  • het ondersteunen in de deelname van ouderen in de samenleving;
  • het aanleren van vaardigheden voor van het geven van Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Indienen subsidieaanvraag voor:

Hoe werkt het?

De aanvraag voor subsidie moet ieder jaar voor 15 maart bij de gemeente Weststellingwerf binnen zijn. U krijgt voor 15 mei bericht over uw aanvraag.

Verantwoording

Het is niet nodig de subsidie te verantwoorden. Wel kan de gemeente achteraf controleren. De gemeente controleert dan of de activiteiten zijn uitgevoerd.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, verdelen we het maximale bedrag onder de organisaties. Hierdoor krijgt iedere organisatie toch een deel van de subsidie.

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020(externe link) en de Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidzorg (EHBO) 2020(externe link) gelden voor het aanvragen van subsidie. Leest u deze uitgebreide informatie eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: Tel: 0561-691234 Email: subsidies@weststellingwerf.nl