Sportverenigingen in de gemeente Weststellingwerf of sportverenigingen die zijn gericht op inwoners van de gemeente Weststellingwerf kunnen subsidie aanvragen. De gemeente bepaalt deze subsidie op basis van het aantal leden. Ook kun je subsidie aanvragen voor het onderhoud aan het sportgebouw of de grond bij een sportgebouw. Vraag voor groot onderhoud een aparte subsidie aan.

1. Subsidie op basis van het aantal leden

 • startbedrag € 70,80
 • leden tot en met 17 jaar € 4,06
 • leden ouder dan 17 jaar € 0,15

2. Subsidie voor onderhoud aan een sportgebouw of grond bij het sportgebouw

 • startbedrag € 614,94
 • per kleedkamer € 202,64
 • per sportveld € 682,69
 • per tennisbaan € 506,79
 • ijsbanen en maneges € 341,90

DigiD linkIndienen subsidieaanvraag voor sport (1+2)

3. Subsidie voor groot onderhoud aan een sportgebouw of grond bij het sportgebouw

Je kunt ook subsidie aanvragen voor groot onderhoud aan een sportgebouw of grond bij een sportgebouw. Dit mag alleen groot onderhoud zijn. Het normale onderhoud moet wel zijn uitgevoerd. De subsidie is maximaal 50% van de kosten. De kosten waarvoor je subsidie kan krijgen:

 • materiaalkosten;
 • de kosten voor het uitvoeren van het onderhoud als een gecertificeerde organisatie dit moet uitvoeren.

DigiD linkIndienen subsidieaanvraag voor groot onderhoud sport (3)

Hoe werkt het?

De aanvraag voor subsidie 1. Subsidie op basis van het aantal leden en 2. Subsidie voor onderhoud aan een sportgebouw of grond bij het sportgebouw moet ieder jaar voor 15 februari bij de gemeente Weststellingwerf binnen zijn. Je krijgt voor 15 mei bericht over uw aanvraag.

Is de aanvraag na 15 februari maar voor 1 december ontvangen? Dan neemt de gemeente voor 31 december een beslissing over de aanvraag.

De aanvraag voor subsidie 3. Subsidie voor groot onderhoud aan een sportgebouw of grond bij het sportgebouw moet ieder jaar voor 1 april bij de gemeente Weststellingwerf binnen zijn. Je krijgt voor 1 juli bericht over uw aanvraag.

Verantwoording

1.Subsidie op basis van het aantal leden en 2. Subsidie voor onderhoud aan een sportgebouw of grond bij het sportgebouw

Het is niet nodig de subsidie te verantwoorden. Wel kan de gemeente achteraf controleren. De gemeente controleert dan of de activiteiten zijn uitgevoerd.

3.Subsidie voor groot onderhoud aan een sportgebouw of grond bij een sportgebouw

De gemeente vraagt je een verantwoording binnen 13 weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd. Deze verantwoording bestaat uit de volgende documenten:

 • Bewijs dat de activiteiten zijn uitgevoerd;
 • Gegevens waaruit blijkt dat de kosten waarvoor je subsidie hebt gekregen zijn betaald.

Na ontvangst van deze documenten, krijg je binnen 13 weken een definitief besluit.

Link indienen aanvraag tot vaststelling

Subsidieplafond en verdeling

1.Subsidie op basis van het aantal leden en 2. Subsidie voor onderhoud aan een sportgebouw of grond bij een sportgebouw

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, verdelen we het maximale bedrag over de organisaties. Hierdoor krijgt iedere vereniging toch een deel van de subsidie.

3.Subsidie voor groot onderhoud aan een sportgebouw of grond bij een sportgebouw

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, krijgt iedere vereniging minder geld. Hierdoor krijgt iedere vereniging toch een deel van de subsidie.

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020(externe link) en de Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf 2020(externe link) gelden voor het aanvragen van sportsubsidie. Leest u deze uitgebreide informatie eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​Tel: 0561-691234 Email: subsidies@weststellingwerf.nl