Toelichting werkwijze Projectenbudget

Dorpencoördinator Klaas Hallema is aanspreekpunt voor het dorpenfonds. Heeft u een idee, neem dan in een vroeg stadium contact op om  te bespreken of een bijdrage uit het dorpenfonds kansrijk is.

Stappen

  1. Uw organisatie heeft een goed idee. U beschrijft het idee op maximaal 1 A4-tje en deelt dit per mail via k.hallema@weststellingwerf.nl. Vergeet niet uw contactgegevens toe te voegen.
  2. Op basis van uw idee kan de gemeente advies geven over de haalbaarheid, vervolgstappen en organisaties die u kunnen ondersteunen;
  3. U werkt het idee uit tot een voorlopig projectplan. Hoe uitgebreid dit projectplan is, hangt af van de grootte van het project. Kijk hier voor een toelichting op het project.
  4. De gemeente checkt of uw projectplan volledig is, waarna u de aanvraag digitaal indient;
  5. De aanvraag wordt snel beoordeeld. U ontvangt u een brief met het besluit;
  6. U start met de uitvoering;
  7. Na afronding stuurt u de gemeente een kort verslag en enkele foto’s van het resultaat.

Verantwoording subsidie projectenbudget dorpenfonds

Voor subsidies boven de €5000 is het verplicht om verantwoording af te leggen over het resultaat. Dit doet u met behulp van het verantwoordingsformulier. Een korte toelichting en beeldmateriaal zijn daarbij belangrijk.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: k.hallema@weststellingwerf.nl