Watertoeristenbelasting

In de gemeente Weststellingwerf wordt vanaf 1 januari 2013 watertoeristenbelasting geheven.

Watertoeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf op vaartuigen binnen de gemeente waarvoor wegens de aanwezigheid in het watergebied binnen de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen, die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Online aangifte doen

Doe online aangifte voor watertoeristenbelasting

Wat kost het?

De watertoeristenheffing wordt geheven over een percentage van de omzet in plaats van een vast bedrag/tarief. De belasting wordt geheven over de vergoeding die ter zake van het houden van verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht, de toeristenbelasting daaronder niet begrepen. Als vergoeding wordt aangemerkt het bedrag dat als verschuldigd wegens logies aan de heffing van omzetbelasting is onderworpen. Het tarief bedraagt 4%.

Wat moet ik doen?

Waarop wordt de aanslag gebaseerd?

Jaarlijks krijgt elke belastingplichtige ondernemer een aangifteformulier waarop de omzet van het voorgaande kalenderjaar moet worden ingevuld. Het gaat hierbij om de verblijfsomzet zoals weergegeven bij kosten. Het formulier met de informatie over het daaraan voorafgaande kalenderjaar dient uiterlijk 1 april binnen te zijn. Het formulier vind je op deze pagina.

Wanneer krijg je de aanslag?

Naar aanleiding van de retour gekomen aangifteformulieren wordt een aanslag opgelegd. De aanslagen watertoeristenbelasting worden in de maand mei en juni verzonden.

Betalingstermijnen

De voorlopige aanslagen worden ingevorderd in vier gelijke termijnen. De overige aanslagen worden ingevorderd in één termijn.