• Bestemming Noordwolde
 • Ouderen
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Maatschappelijk werk
 • Welzijn, vormings- en ontwikkelingswerk
 • Sociaal cultureel werk
 • Gebiedsteams
 • Volksgezondheid
 • Landbouw
 • Volkshuisvesting
 • Lindewijk
 • Omgevingswet/-visie
 • Bouwen en Wonen
 • Veenweide/stikstof

​​​​​​​Gebiedswethouder voor Noordwolde-Zuid, Oosterstreek, Boijl, Zandhuizen, Steggerda, Noordwolde, Vinkega

Nevenfuncties vanuit de Gemeenschappelijke regelingen

 • AB- en DB lid Veiligheidsregio Fryslân (onbezoldigd)
 • Vicevoorzitter bestuurscommissie Gezondheidszorg (Veiligheidsregio Fryslân) (onbezoldigd)
 • AB- en DB lid Hûs en Hiem (onbezoldigd)
 • SDF (WMO) (onbezoldigd)
 • Lid Friese Mijnbouwtafel (onbezoldigd)