• Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
  • Duurzaamheid, milieu en klimaat
  • Werk en Inkomen
  • Participatiewet
  • Armoede en schuldhulpverlening
  • Afval

​​​​​​​Gebiedswethouder voor Nijeholtpade, Oldeholtpade, Ter Idzard-Oldeholtwolde-Nijeholtwolde, Nijelamer, Oldelamer, De Hoeve

Gemeenschappelijke regelingen

  • AB-lid FUMO (onbezoldigd)
  • AB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân (onbezoldigd)
  • AB-lid Fryslân Werkt (onbezoldigd)

Vennootschappen (AVA) en coöperaties (ALV)

  • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN (onbezoldigd)