• Vergunning, Toezicht en Handhaving
  • Werk en Inkomen
  • Participatiewet
  • Armoede en Schuldhulpverlening
  • Duurzaamheid, Milieu, Klimaatadaptatie
  • Afval

Nevenfuncties vanuit de Gemeenschappelijke regelingen

  • AB-lid FUMO (onbezoldigd)
  • DB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân (onbezoldigd)
  • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV / OMRIN (onbezoldigd)