• Personeel en Organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Verkeer en Vervoer / wegen
 • Herinrichting De Blesse
 • Onderwijs
 • Muziek onderwijs
 • Openbare Bibliotheek
 • Jeugd
 • Speeltuinen
 • Openbare Verlichting
 • Laaggeletterdheid
 • Dorpencoördinatie
 • Statushouders
 • Riolering
 • Openbare ruimte
 • Kwaliteitsniveau openbare ruimte
 • Begraafplaats

Nevenfunctie vanuit de Gemeenschappelijke regelingen

 • SDF (jeugd) (onbezoldigd)

Nevenfuncties vanuit de vennootschappen en coöperaties

 • Lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A. (OVEF) (onbezoldigd)

Nevenfuncties

 • Parttime vennoot Administratiekantoor A. Oosterkamp vof (bezoldigd)
 • Parttime vennoot B. Rikkers Techniek vof (bezoldigd)
 • Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en aandeelhouder Rikkers Duurzaam Beheer BV (bezoldigd)