• Gebiedscommissie Beekdal Linde
 • Fietspad langs de Linde
 • Bedrijventerreinen (lobby en acquisitie = burgemeester)
 • Circulaire economie
 • Economische ontwikkeling
 • Centrumontwikkeling Wolvega / Noordwolde
 • Werkgelegenheid
 • Onderwijshuisvesting
 • Sport
 • Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid
 • Kunst en Cultuur
 • Amateur kunstbeoefening
 • Recreatie en Toerisme
 • Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties
 • Bestemming Wolvega
 • Monumentenzorg
 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Openbare bibliotheek

​​​​​​​Gebiedswethouder voor Wolvega

Nevenfunctie vanuit de Gemeenschappelijke regelingen

 • AB-lid de Marrekrite (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties:

 • Secretaris Bestuurdersvereniging VVD Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid Ronde Tafel 182 (onbezoldigd)