• Verkeer en Vervoer / wegen
 • Herinrichting De Blesse
 • Onderwijs
 • Muziek onderwijs
 • Jeugd
 • Speeltuinen
 • Openbare Verlichting
 • Laaggeletterdheid
 • Dorpencoördinatie
 • Statushouders
 • Riolering
 • Openbare ruimte
 • Kwaliteitsniveau openbare ruimte
 • Begraafplaats

​​​​​​​Gebiedswethouder voor De Blesse-Peperga, Blesdijke, Munnekeburen-Scherpenzeel-Spanga, Langelille, Slijkenburg, Sonnega-Oldetrijne, Nijetrijne

Nevenfunctie vanuit de Gemeenschappelijke regelingen

 • SDF (jeugd) (onbezoldigd)

Nevenfuncties vanuit de vennootschappen en coöperaties

 • Lid coöperatie openbare verlichting & energie Fryslân U.A. (OVEF) (onbezoldigd))

Nevenfuncties

 • Bowlingvereniging Wolvega (secretaris, onbezoldigd)