Wmo

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Het kan zijn dat het je niet lukt, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen, om zelfstandig te blijven wonen of mee te doen in de samenleving. Dan kan een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo jou helpen. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn: hulpmiddelen, ondersteuning bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, een aanpassing in uw woning of taxivervoer.

De ondersteuning wordt aangepast aan de situatie en varieert van lichte vormen (soms tijdelijk) tot meer gespecialiseerde ondersteuning. Gemeente Weststellingwerf heeft samen met de gemeente Opsterland en Ooststellingwerf een contract met 125 verschillende zorgaanbieders.

De vlechtwerker onderzoekt tijdens het keukentafelgesprek welke ondersteuning nodig is. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn om jouw hulpvraag op te lossen.

Eigen bijdrage

Voor de meeste maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage(externe link). Dit wordt geregeld en geïnd door het CAK.

Gebiedsteam Weststellingwerf

Het gebiedsteam heeft professionele hulpverleners. Zij bieden je steun op het gebied van jeugd en gezin, zorg en werk en inkomen. Of je nu een kleine of grote vraag hebt, zij staan voor je klaar.

Contact gebiedsteam