Op 25 februari 2023 ontvang je de aanslag gemeentelijke belastingen in je brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid. Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). 

Stijging van de huizenprijzen en de WOZ-waarde

Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde. De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van je huis en/of bedrijfspand. Voor woningen kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen, die zijn verkocht rond de waardepeildatum 1 januari 2022. De verkoopprijzen van huizen zijn in 2021 en 2022 enorm gestegen, vaak met meer dan 20%. Daarom is de WOZ-waarde dit jaar opnieuw hoger dan vorig jaar. 

De lagere vraag- en verkoopprijzen van de laatste maanden van 2022 wijzen erop dat de woningmarkt inmiddels zijn top heeft bereikt. Omdat voor de WOZ-waarde wordt gekeken naar de waarde van je woning op 1 januari van vorig jaar, zie je deze ontwikkeling pas in 2024 terug in de WOZ-waarde.

De gemeenteraad heeft besloten om het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen opnieuw te verlagen. Dat tarief is het percentage van de WOZ-waarde van je woning. 

Niet eens met de WOZ-waarde? 

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Ga eerst in gesprek met de taxateur. Laat hier je gegevens achter of maak een belafspraak via 14 0561. De taxateur neemt binnen vijf werkdagen contact met je op.

De taxateur kan uitleggen hoe de WOZ-waarde is bepaald. Vaak is het daarna niet meer nodig om bezwaar te maken. In sommige gevallen wordt de WOZ-waarde aangepast. 

Zelf bezwaar maken is gemakkelijk!

Wil je na het gesprek met de taxateur toch bezwaar maken? Je kunt dit online gemakkelijk zelf doen. Kijk hier voor meer informatie

Vraag geen bureau om je (gratis) te helpen, want dat kost de gemeente al snel € 750,- per bezwaar. Al die kosten zorgen in de toekomst weer voor verhoging van jouw OZB.

Betalen van de aanslag

Je kunt de aanslag in één keer of in twee termijnen betalen. Op 31 mei 2023 moet het hele aanslagbedrag betaald zijn. Je kunt ook kiezen voor automatische incasso. Dan betaal je automatisch in maximaal 10 maandelijkse termijnen. 

Voorkom extra kosten en betaal de aanslag op tijd. Ook als je bezwaar maakt, moet je betalen.

Lukt betalen (nog) niet?

Heb je inkomen rond bijstandsniveau en weinig spaargeld? Dan is kwijtschelding misschien mogelijk. Zodra je de aanslag hebt ontvangen, kun je een verzoek om kwijtschelding indienen. Wacht niet te lang hiermee.

Lukt betalen niet op tijd? Neem dan contact op met team invordering via 14 0561 of via invordering@owo-gemeenten.nl.

Wanneer je geldzorgen hebt, kan de gemeente je misschien helpen.