Financiële beleidsstukken

In de begrotingsapp van de gemeente Weststellingwerf staan de volgende jaarlijkse financiële stukken: 

  • Begroting: de plannen die de gemeente voor een jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht.
  • Jaarstukken: bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening; de inhoudelijke en financiële verantwoording van de gemeente over het gevoerde beleid. 
  • Voorjaarsnota: de stand van zaken in het voorjaar van de uitgaven en inkomsten van de gemeente in het lopende boekjaar.
  • Kadernota: de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van de gemeente die van invloed zijn op de komende jaren.
  • Najaarsnota: de stand van zaken in het najaar van de uitgaven en inkomsten van de gemeente in het lopende boekjaar.