Erkenning kind voor de geboorte

Je kunt juridisch ouder worden door jouw kind te erkennen. Dit kun je al voor de geboorte doen. Erkenning doe je bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Je krijgt bij de erkenning direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Erkenning niet nodig

Je hoeft je kind niet te erkennen als je automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als je de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder;
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet je dan wel de verklaring "donor onbekend" meenemen bij de geboorteaangifte. Doe je dit niet? Dan kun je juridisch ouder worden door jouw kind te erkennen.

Wat moet ik doen?

 • Je gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om jouw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet je schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Je bent dan de juridische ouder van het kind.

Voor het erkennen van je kind moet je een afspraak maken.

Online afspraak maken

Wat moet ik meenemen?

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • jouw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • jouw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Woon jij of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat je niet getrouwd bent.

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van jouw eerste kind kun je kiezen welke achternaam het krijgt. Meer informatie over achternaam kind kiezen kun je hier vinden. 

Ouderlijk gezag

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Meer informatie over ouderlijk gezag kun je hier vinden.

Wat betekent erkenning

Erkenning betekent dat je verplicht bent jouw kind te onderhouden. Je hebt ook recht op omgang met jouw kind na een scheiding. Jouw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel. Je kunt jouw kind erkennen als je een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als je duomoeder bent, kun je je kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft een kind al twee ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Sta je onder curatele? Je hebt toestemming nodig van de rechter.
 • Mag je door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kun je het kind niet erkennen.
 • Ben je de biologische vader? Dan kun je de erkenning later niet ongedaan maken.