Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Weststellingwerf. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur.

De gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden(externe link) vertegenwoordigen de bevolking. Ze worden elke vier jaar gekozen door de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Na de verkiezingen onderhandelen de partijen. Partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn over het bestuur van de gemeente vormen samen een coalitie. Samen maken ze een coalitieakkoord. Hierin staat wat de partijen samen in de komende bestuursperiode willen realiseren.

Op de foto ontbreken de heer T. Hartog en mevrouw V.W.M. van der Zee

Wat zijn de taken van gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

  • De gemeenteraad stelt de kaders (hoofdlijnen) voor het gemeentelijk beleid vast.
  • De raad vertegenwoordigt de inwoners in het gemeentebestuur.
  • De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en dagelijkse bestuurstaken goed uitvoeren.

Gast van de raad

Wil je weten wat de gemeenteraad allemaal doet? Word dan gast van de raad op een van de maandagavonden dat er een raadsvergadering is. Lees hier meer over hoe je gast van de raad kunt worden.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert of de gemeente haar werk goed uitvoert. Lees hier meer over de rekenkamercommissie.

Ken je raad

Elke week stellen drie raadsleden zich graag aan je voor!
  • Ken je raad - deel 1

    Elke week stellen drie raadsleden zich graag aan je voor! Deze week vertellen Ton Mulder (Blijf Stellingwarfs), Colinda de Vries (SDW) en Wesley Veen (D66) iets over zichzelf.