Ook jij kan voor de natuur zorgen en onze gemeente een stukje groener maken.

  • Plant struiken en planten in je tuin. Dit is goed voor de biodiversiteit en zorgt ervoor dat regenwater beter weg

  • Ga zuinig om met water

Waarom is dit nodig?

Biodiversiteit

Biodiversiteit houdt de natuur in balans. Biodiversiteit zorgt namelijk voor een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Dat hebben wij nodig om te kunnen leven.

Klaar voor klimaatveranderingen

De klimaatverandering zorgt voor extreme droogte, langdurige hitte en extreme regenbuien. Door zuinig om te gaan met water kunnen we de periodes van extreme droogte aan. Door tuinen, straten en dorpen groener in te richten, kan regenwater bij extreme regenbuien beter weglopen.