Opvang vluchtelingen en statushouders

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat duizenden Oekraïners naar Nederland zijn gevlucht voor een veilig onderkomen. Daarnaast raken asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland vol. Dit komt onder andere doordat statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning. Hierdoor is er landelijk een grote crisis als het gaat om opvang van zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders.

Het Rijk heeft alle gemeenten gevraagd met spoed opvanglocaties te organiseren. Gemeente Weststellingwerf realiseert daarom op verschillende plekken in de gemeente opvangplekken.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling en statushouder?

Een asielzoeker is iemand die zijn eigen land verlaten heeft, bijvoorbeeld vanwege oorlog, en bescherming zoekt in een ander land. Een asielzoeker wordt opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). In Weststellingwerf vangen geen asielzoekers op. We zorgen wel voor de huisvesting van statushouders.

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Zij hebben een legitieme reden om niet terug te gaan naar het land waar zij geboren zijn. Een statushouder blijft in een AZC totdat er een woning beschikbaar is. Een statushouder krijgt een woning in de gemeente en gaat starten met de inburgering. Daar leren zij over de normen en waarden in Nederland, maar krijgen zij ook Nederlandse taal en starten zij met werken.

In Weststellingwerf worden ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen tijdelijk zonder visum in Nederland verblijven. Zij hebben hierdoor een andere verblijfsstatus. Daarom worden ze niet in een AZC opgevangen maar vangen gemeenten ze op.

Nieuwsberichten