Je kunt bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeente. Wil je eerst meer informatie over een besluit, bel ons dan via 14 0561.

Wanneer kun je een bezwaar indienen?

Je kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente als het besluit rechtstreeks nadelige gevolgen voor jou heeft. Bijvoorbeeld als je buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen. Of als je uitkeringsaanvraag is afgewezen. Als bezwaar maken mogelijk is, staat dat altijd in het besluit.

 • Heb je bezwaar tegen jouw aanslag gemeentelijke belastingen of je WOZ-beschikking? Dan kun je ook bezwaar maken, maar dit werkt anders. Ga hiervoor naar Belastingen en WOZ-taxatieverslag of naar WOZ-waarde.
 • Ben je niet tevreden over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt je geen bezwaar maken, maar wel een klacht indienen. Ga daarvoor naar Klacht indienen.

DigiD linkBezwaar maken

Hoe werkt bezwaar maken?

Hoe maak je bezwaar?

Je moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen jouw bezwaar indienen. De datum van het besluit staat in de brief die je gekregen hebt. Of – als het besluit niet rechtstreeks aan jou gericht is – in de bekendmakingen van de gemeente. Let op: ben je te laat met je bezwaarschrift, dan wordt dit niet meer behandeld.

Je kunt op 2 manieren bezwaar indienen:

 • Digitaal bezwaar maken. Dit kan alleen via het daarvoor bedoelde formulier op onze website. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Je kunt dus niet via e-mail bezwaar maken!
 • Schriftelijk. Je stuurt het bezwaar op naar ons postadres.

Wat moet je in jouw bezwaarschrift zetten?

 • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • Met welk besluit je het niet eens bent (het is handig om een kopie van het besluit waarmee je het niet eens bent mee te sturen);
 • Waarom je het niet eens bent met dat besluit;
 • Je naam en adres;
 • Je telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Je handtekening. Als je digitaal bezwaar maakt, geldt jouw DigiD als handtekening.

Wat gebeurt er nadat je je bezwaar hebt ingediend?

Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat wij daarna met jou contact opnemen over je bezwaar. Als wij er niet samen uitkomen, gaat je bezwaar naar de onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften.

De commissie houdt een hoorzitting. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.

De commissie brengt daarna een advies uit. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op je bezwaar. Het college kan het advies van de commissie opvolgen, maar hoeft dit niet te doen. De beslissing op je bezwaar moet genomen worden binnen 12 weken na de dag waarop je voor het laatst bezwaar kon maken. Als het niet lukt om op tijd te beslissen, kan de beslissing nog maximaal 6 weken uitgesteld worden. In dat geval krijg je daarover bericht.

Ben je het ook met de beslissing op je bezwaar niet eens? Dan kun je in de meeste gevallen beroep instellen bij de rechtbank. In de beslissing op jouw bezwaar staat hoe dat moet.

Is je bezwaar afgewezen en wil je in (hoger) beroep?

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Dan kun je in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechtbank. Je hebt hiervoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag van de beslissing op je bezwaar.

In de beslissing op jouw bezwaar staat hoe je in beroep kunt gaan. Je kunt ook digitaal een beroepschrift bij de rechtbank indienen(externe link). Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Hoger beroep

Ben je het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? Dan kun je een hoger beroep indienen bij de Raad van State. Meer informatie vind je hier.(externe link)

Wil je geen bezwaar maken, maar rechtstreeks beroep bij de rechter indienen?

De hoofdregel is dat je eerst bezwaar maakt voordat je in beroep gaat bij de rechtbank.

Als je de bezwaarprocedure niet wilt volgen, kun je ons in je bezwaarschrift ook vragen om de zaak meteen aan de rechtbank voor te leggen. Rechtstreeks beroep heeft alleen zin wanneer meteen duidelijk is dat een bezwaarprocedure niet helpt, omdat:

 • het verschil van mening met de gemeente niet gaat over de feiten, maar over de regels van de wet;
 • vast staat dat jij en de gemeente het niet eens worden.

Als dat het geval is, sturen wij het bezwaarschrift en de stukken door naar de rechtbank.

Als de rechter het eens is het met het rechtstreeks beroep, dan start de beroepsprocedure. Hiervoor moet je wel griffierechten betalen. Is de rechter het niet eens met het rechtstreeks beroep, dan wordt je bezwaarschrift in behandeling genomen volgens de bezwaarprocedure.

Kun je de uitkomst van een bezwaar niet afwachten? En wil je met een ‘voorlopige voorziening’ uitstel van het besluit aanvragen?

In sommige gevallen kun je niet wachten op de uitkomst van de bezwaarprocedure. Bijvoorbeeld wanneer een besluit spoed heeft of onherstelbare gevolgen heeft. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning om een boom te kappen. Je kunt dan bij de rechtbank een ‘voorlopige voorziening’ aanvragen.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is een speciale maatregel zolang je bezwaar nog in behandeling is. De rechter kan beslissen dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld. Zo'n uitspraak wordt een schorsing genoemd. Voor een voorlopige voorziening moet je wel griffierechten betalen.

Hoe vraag een voorlopige voorziening aan?

Uw verzoek om een voorlopige voorziening stuur je, met een kopie van je bezwaarschrift, naar:

President van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD  Groningen

Je kunt ook digitaal een voorlopige voorziening tijdens bezwaarprocedure bij de rechtbank aanvragen(externe link). Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Kun je de kosten voor rechtsbijstand vergoed krijgen?

Je kunt voordat je bezwaar maakt het Juridisch Loket, je rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies vragen.

Heb je tijdens de bezwaarprocedure kosten gemaakt voor rechtsbijstand? En wordt door jouw bezwaar het besluit van de gemeente ingetrokken omdat het niet volgens de wet was? Dan kun je de kosten voor rechtsbijstand vergoed krijgen. Je moet dan wel een verzoek om vergoeding van deze kosten gedaan hebben voordat over je bezwaarschrift is beslist.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over een besluit van de gemeente? Neem dan eerst contact met ons op via telefoonnummer 14 0561. Vaak wordt dan meer duidelijk en is bezwaar maken niet nodig.

Meer informatie over bezwaar en beroep tegen besluiten van de gemeente vind je op rijksoverheid.nl(externe link)