Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Wil je bezwaar maken tegen een besluit? Dat kan. Op deze pagina lees je in welke situaties en hoe je dat kunt doen. Je kunt voordat je bezwaar maakt het Juridisch Loket, je rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies vragen.

Heb je opmerkingen, vragen of wil je meer informatie over een besluit, bel ons dan via 14 0561.

In welke gevallen kun je een bezwaar indienen?

Je kunt bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeente. Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor jou heeft. Bijvoorbeeld als je buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen. Of als je uitkeringsaanvraag is afgewezen.

Heb je bezwaar tegen jouw gemeentelijke aanslag heffingen of je WOZ-beschikking? Dan kunt u ook bezwaar maken, maar dit werkt anders. Zie hiervoor de pagina Belastingen en WOZ-taxatieverslag of de pagina WOZ-waarde.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt je geen bezwaar maken, maar wel een klacht indienen. Ga daarvoor naar de pagina Klacht indienen.

Niet in alle gevallen is bezwaar mogelijk. Als bezwaar maken mogelijk is, staat dat altijd vermeld in het besluit.

Bezwaar maken

Hoe werkt het?

Hoe maak je bezwaar?

Je moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen jouw bezwaar indienen. De datum van het besluit staat in de brief die je gekregen hebt. Of – als het besluit niet rechtstreeks aan jou gericht is – in de bekendmakingen van de gemeente. Let op: ben je te laat met je bezwaarschrift, dan wordt dit niet meer behandeld.

Je kunt op 2 manieren bezwaar indienen:

  • Digitaal bezwaar maken. Dit kan alleen via het daarvoor bedoelde formulier op onze website. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Je kunt dus niet via e-mail bezwaar maken!
  • Schriftelijk. Je stuurt het bezwaar op naar ons postadres.

Wat moet je in jouw bezwaarschrift zetten?

  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • Met welk besluit je het niet eens bent (het is handig om een kopie van het besluit waarmee je het niet eens bent mee te sturen)
  • Waarom je het niet eens bent met dat besluit
  • Je naam en adres
  • Je telefoonnummer en/of e-mailadres
  • Je handtekening. Als je digitaal bezwaar maakt, geldt jouw DigiD als handtekening.

Wat gebeurt er nadat je je bezwaar hebt ingediend?

Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat wij daarna met jou contact opnemen over je bezwaar. Als wij er niet samen uitkomen gaat je bezwaar naar de onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften.

De commissie houdt een hoorzitting. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.

De commissie brengt daarna een advies uit. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op je bezwaar. Het college kan het advies van de commissie opvolgen, maar hoeft dit niet te doen. De beslissing op je bezwaar moet genomen worden binnen 12 weken na de dag waarop je voor het laatst bezwaar kon maken. Als het niet lukt om op tijd te beslissen, kan de beslissing nog maximaal 6 weken uitgesteld worden. In dat geval krijg je daarover bericht.

Ben je het ook met de beslissing op je bezwaar niet eens? Dan kun je in de meeste gevallen beroep instellen bij de rechtbank. In de beslissing op jouw bezwaar staat hoe dat moet.

Heb je gevonden wat je zocht?