Afval en milieu

Nieuws

  • Omrin gaat afval inzamelen in Weststellingwerf

    De gemeenteraad heeft besloten om de afvalinzameling in Weststellingwerf vanaf 2025 over te dragen aan Omrin. Hierdoor blijven de afvalkosten op termijn laag voor inwoners.

  • Grof huishoudelijk afval gedumpt in Oldetrijne

    Afgelopen weekend vonden we op de Merriemaden in Oldetrijne laminaat. Grof huishoudelijk afval hoor je niet in de natuur te dumpen, maar moet je naar het afvalbrengstation brengen.

  • Betalen per keer legen container restafval uitgesteld

    De gemeenteraad heeft besloten om diftar in te voeren. Vanaf 1 januari 2022 zouden inwoners daarom moeten betalen voor het aantal keer dat zij hun grijze container laten legen. Dit wordt uitgesteld.