HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

In Weststellingwerf zamelen we afval zoveel mogelijk gescheiden in. Zo kunnen we namelijk meer afval verwerken en hergebruiken. Op deze pagina vindt u informatie over verschillende afvalonderwerpen.

Afvalbrengstation

Op het afvalbrengstation kun je tijdens openingstijden afval brengen, zoals grof huishoudelijk afval, tuinafval, klein chemisch afval (verf, batterijen), wit- en bruingoed (zoals televisies, wasmachines).

Afvalkalender

U ontvangt ieder jaar een persoonlijke afvalkalender. Hierop staat wanneer uw containers geleegd worden en waar u overig afval kwijt kunt.

Nascheiden plastic afval

In Weststellingwerf zamelen we gft-afval en restafval gescheiden in. Plastic afval zamelen we niet apart in, want we doen samen met Omrin aan nascheiding. Hoe dat werkt, zie je in dit filmpje. Meer over het nascheiden van plastic lees je hier.

Afvalapp

Zet de gratis Afvalapp van Omrin op uw smartphone of tablet en u krijgt automatisch een seintje wanneer uw container wordt geleegd. U downloadt de app via de knop ´Afvalapp´ hieronder.

Zwerfafval

De gemeente Weststellingwerf zet zich in voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Een belangrijke rol is er ook voor de inwoners van Weststellingwerf. Je kunt in je eigen buurt of straat een stukje grond vastleggen die jij schoonhoudt. Dat kun je alleen doen, maar ook samen met buren die ook willen dat jullie buurt schoon blijft.

Op de website supportervanschoon.nl/weststellingwerf kun je je aanmelden en zie je waar in jouw buurt al bewoners zwerfafval opruimen.

Afvalwijzer

Grof afval kan worden afgeleverd bij het Afvalbrengstation. Als u het zelf niet kunt brengen, dan kan het bij u thuis worden opgehaald. In de afvalwijzer die u jaarlijks ontvangt, staan de kosten voor zowel het brengen van grof huishoudelijk afval als de kosten voor het laten ophalen ervan.