HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

In Weststellingwerf zamelen we afval zoveel mogelijk gescheiden in. Zo kunnen we namelijk meer afval verwerken en hergebruiken. Op deze pagina vindt u informatie over verschillende afvalonderwerpen.

Afvalapp

Zet de gratis Afvalapp van Omrin op uw smartphone of tablet en u krijgt automatisch een seintje wanneer uw container wordt geleegd. U downloadt de app via de knop ´Afvalapp´ hieronder.

Contact en openingstijden afvalbrengstation

Aan de Schipsloot 28
Wolvega
ingang Frisaxstraat
Telefoon: 140561

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.
Zaterdag 8.30 - 13.30 uur
Woensdag gesloten

Extra groene gft-container bestellen

Inwoners van Weststellingwerf kunnen een extra groene container bestellen voor hun groente-, fruit- en tuin (gft-)afval. 

Afvalkalender

U ontvangt ieder jaar een persoonlijke afvalkalender. Hierop staat wanneer uw containers geleegd worden en waar u overig afval kwijt kunt.

Nascheiden plastic afval

In Weststellingwerf zamelen we gft-afval en restafval gescheiden in. Plastic afval zamelen we niet apart in, want we doen samen met Omrin aan nascheiding. Hoe dat werkt, zie je in dit filmpje. Meer over het nascheiden van plastic lees je hier.

Afvalwijzer

Grof afval kan worden afgeleverd bij het Afvalbrengstation. Als u het zelf niet kunt brengen, dan kan het bij u thuis worden opgehaald. In de afvalwijzer die u jaarlijks ontvangt, staan de kosten voor zowel het brengen van grof huishoudelijk afval als de kosten voor het laten ophalen ervan.