Inwoners van Weststellingwerf, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zitten vol ideeën om het leven in de buurten, wijken en dorpen nog fijner te maken. Daar zijn we blij mee! Want samenwerken we aan een mooi Weststellingwerf. Waar we kunnen, helpt de gemeente graag.

Een van de mogelijkheden is het dorpenfonds. Nieuwe ideeën die niet horen bij de gebruikelijke activiteiten van uw vereniging of stichting en bijdragen aan de leefbaarheid in van dorp of wijk, maken kans op een subsidie uit dit fonds.

Het dorpenfonds bestaat uit drie onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

Projectenbudget

Voor organisaties die vernieuwende plannen hebben voor eigen vereniging, stichting, inwoners of bepaalde doelgroep, omgeving en daarmee de leefbaarheid van de wijk of het dorp versterken.

Nieuwe projecten kunnen aanspraak maken op het projectenbudget van het dorpenfonds.

DigiD linkAanvraagformulier projectenbudget

Werkbudget

Jaarlijkse bijdrage voor de plaatselijke belangen, wijkverenigingen en Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (de PB). De PB spelen een belangrijke rol in het op peil houden en vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en wijken van onze gemeente. Met het werkbudget wordt dit werk gewaardeerd en gestimuleerd. We stimuleren de PB om het werkbudget actief in te zetten voor het versterken van de eigen organisatie en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven. 

Mail naar k.hallema@weststellingwerf.nl voor het aanvraagformulier.

Procesbudget

Plaatselijke belangen en wijkverenigingen(de PB) in de gemeente Weststellingwerf kunnen aanspraak maken op het procesbudget. Het procesbudget helpt PB om tot kwalitatief goede plannen te komen als het gaat om complexe of belangrijke vraagstukken en de benodigde deskundigheid niet aanwezig is binnen het eigen dorp. Het budget is specifiek bedoeld voor de PB die een eigen dorpsplan willen maken en PB die reeds met een dorpsvisie werken en een goed idee willen uitwerken tot een concreet plan.

Mail naar k.hallema@weststellingwerf.nl voor het aanvraagformulier.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, geldt de datum van indienen van een volledige aanvraag.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: k.hallema@weststellingwerf.nl

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020(externe link) en de Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2023(externe link) gelden voor het aanvragen van subsidie.